Piotr StelmaszEWski

SPECJALISTA W OPIECE SENIORALNEJ

PSYCHOGERONTOLOG

Komu Pomagam?

Doradzam i pomagam osobom dojrzałym, a w szczególności
Seniorom i ich rodzinom oraz Opiekunom
Udzielam skutecznej pomocy i wsparcia w sprawach trudnych i nietypowych, wymagających dochowania dyskrecji i anonimowości – z uwzględnieniem empatycznego podejścia do zaistniałych problemów. Prowadzone przeze mnie działania oraz sesje terapeutyczne, są realizowane w oparciu o najwyższe wartości etyczne.
Specjalizuję się w rewitalizacji emocjonalnej osób dotkniętych anhedonią, czyli utratą tzw.”radości życia” oraz rehabilitacji poznawczej schorzeń otępiennych opartej na koncepcji Montessori Senior.

KIM JESTEM?

Nazywam się Piotr Stelmaszewski i jestem specjalistą psychogerontologiem, w holistycznie pojmowanej psychoterapii gerontologicznej oraz udzielaniu wsparcia i pomocy osobom dojrzałym – w obszarze szeroko pojmowanej opieki senioralnej i nauki o zdrowiu.
Jestem absolwentem studiów stacjonarnych i podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, a także autorem założeń do projektu Indywidualnego Profilu Gerontologicznego.

Motto : Sui generis….

Ponad

Konsultacji merytorycznych

Ponad

Realizowanych sesji HTPG

Ponad

Udzielonych porad indywidualnych