Piotr StelmaszEWski

SPECJALISTA W OPIECE SENIORALNEJ

PSYCHOGERONTOLOG

Komu Pomagam?

Doradzam, pomagam i edukuję osoby dojrzałe, a w szczególności
Seniorów i ich rodziny oraz Opiekunów.

Udzielam skutecznej pomocy i wsparcia w sprawach trudnych, nietypowych oraz wymagających dochowania dyskrecji i anonimowości – z uwzględnieniem empatycznego podejścia do zaistniałych problemów. Wdrażanym przeze mnie działaniom oraz udzielanemu wsparciu terapeutycznemu towarzyszą najwyższe wartości etyczne i moralne.

KIM JESTEM?

Nazywam się Piotr Stelmaszewski i jestem specjalistą gerontologiem, w holistycznie pojmowanej problematyce opieki senioralnej. Swoją pomoc kieruję do osób w wieku późnej dojrzałości oraz ich najbliższego otoczenia. Jestem absolwentem studiów stacjonarnych i podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego,a także autorem założeń do projektu Indywidualnego Profilu Gerontologicznego.

Kierowana przeze mnie Fundacja otacza swoją opieką osoby wymagające pomocy i wsparcia w trudnych momentach życia.

Motto : Sui generis….

Ponad

Konsultacji merytorycznych

Ponad

Realizowanych sesji HTPG

Ponad

Udzielonych porad indywidualnych