ZASADY  WSPÓŁPPRACY i REZERWACJI WIZYT

 

1.Poradnia świadczy usługi zgodnie z regulaminem dostępnym na miejscu, na każde żądanie pacjenta lub jego opiekuna prawnego.

2.Pierwsza wizyta jest każdorazowa poprzedzona zawarciem przez strony Klauzuli Poufności oraz sporządzeniem Indywidualnego Profilu Gerontologicznego.

3.Wszelkie dane dotyczące pacjenta oraz przebiegu wizyty mają charakter poufny i opierają się o standardy wyznaczone w RODO.

4.Usługi Poradni nie są refundowane przez NFZ i są realizowane poprzez działalność statutową fundacji.

5.Standardowa wizyta w Poradni trwa 45 minut i rozpoczyna się w zaplanowanym terminie. Spóznienie pacjenta przekraczające 10 minut, może ograniczyć czas wizyty lub spowodować jej odwołanie.

6.Zmiana terminu wizyty możliwa jest wyłącznie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach i wymaga uzgodnienia z Poradnią.

7.Termin wizyty w Poradni można ustalać drogą telefoniczną lub mailową – wymagane jest zwrotne potwierdzenie Poradni.